@KTzone » KT意見議事廳 » 帳戶解凍 » 對唔住呀~俾一次機會我la


2008-9-24 12:56 baby669
可唔可以俾一次機會我ar

我以後唔會一日post幾次帖嫁la

不過因為尋日比家人嘈到幾嬲先會咁樣樣..

so好希望管理員可以俾一次機會我ar

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.